Αιτήματα Καθημερινότητας Πολιτών

Η εφαρμογή «Αιτήματα Καθημερινότητας Πολιτών» αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να απευθύνονται στον αρμόδιο φορέα για την αναφορά και διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο δημότης ή ο επισκέπτης του Δήμου έχει τη δυνατότητα να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο καταγγελίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, σε ζητήματα καθαριότητας, δημόσιου φωτισμού, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, διαρροής υδάτων και άλλων αντίστοιχων προβλημάτων.

Η εφαρμογή μεταφέρει το κάθε αίτημα αυτοματοποιημένα στην αντίστοιχη υπηρεσία του Οργανισμού και με την ολοκλήρωση του αιτήματος ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό email.